Grantiau Ieuenctid

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn English

Rhwng 14-25? Ymgeisia am grant o £500 oddi wrth Tyfu’n Wyllt a rhedeg dy brosiect cyffrous dy hun yr haf hwn! 

Image
Young girl in green t-shirt planting in community group
Heath Hands, Ines Stuart-Davidson/RGB Kew

Sylwer: mae ceisiadau ar gyfer y cyfle grant hwn wedi cau bellach.

Mae planhigion a ffyngau anhygoel y DU angen dy help…

Maen nhw’n lliwgar ac yn hynod o amrywiol, ond maent hefyd yn darparu ffynonellau bwyd a lloches pwysig ar gyfer ein pryfed, adar a gwahanol fywyd gwyllt. Maent yn cyfrannu at foddion allweddol ac maent hyd yn oed wedi ysbrydoli chwedlau hudol. 

Er gwaethaf hyn i gyd, yn anffodus mae llawer o rywogaethau o blanhigion a ffyngau brodorol y DU yn dirywio ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn enwedig mewn ardaloedd mwy trefol. 

Rydym am newid hyn trwy roi sylw a gwerthfawrogiad dilys i rywogaethau brodorol y DU, gan gysylltu pobl a chymunedau ar yr un pryd. 

Ymuna gyda ni yn ar ein cennad.

y briff

Image
Young smiling woman wearing orange t-shirt on microphone

 

Os wyt ti rhwng 14-25 oed ac yn byw yn y DU, rydym am dy wahodd i…

Feddwl am syniad prosiect i ddathlu a rhannu pam fod planhigion a / neu ffyngau brodorol y DU mor arbennig. 

Yn gyfnewid am dy waith, cei:

  • Yn gyfnewid am dy waith, cei… 

  • Grant o £500, i dalu am bopeth y byddi ei angen ar gyfer dy brosiect. O ddeunyddiau ac offer sylfaenol i unrhyw hyfforddiant fyddai’n ddefnyddiol. 

Accordion

Chwilio am ysbrydoliaeth?

Rydym wedi ariannu a chefnogi 301 o bobl ifanc i redeg eu prosiectau eu hunain ers 2014. Fe allet ti fod y nesaf!

Dysga am rai o’n Prosiectau Ieuenctid blaenorol i ysgogi dy feddwl creadigol:

Efallai y bydd y fideos hyn ar ein sianel YouTube o gymorth hefyd:

Arweiniad i Ymgeiswyr

Mae’r wybodaeth isod yn egluro popeth yr wyt angen ei wybod. Cofia hefyd ymweld â’n arweiniad i sefydliadau cefnogol.

Image
Wildflowers growing out of a white bathtub
Wildflower Bathtub, Peer Hoxton
Accordion

Arweiniad i Sefydliadau Cefnogol

 

Image
Community group leader helping young girl willow weaving

 

Cefnogwch berson ifanc i ymgeisio am grant o £500 a rhedeg eu prosiect cyffrous eu hunain.

Ar y dudalen hon cewch hyd i arweiniad am rôl Sefydliad Cefnogol a pha sefydliadau sy’n gymwys. Rydym hefyd wedi cynnwys canllawiau pwysig sy’n ymwneud â diogelwch.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein Arweiniad i Ymgeiswyr uchod.

Os oes gennych gwestiynau neu os byddwch angen help, cofiwch e-bostio Tyfu’n Wyllt neu ein ffonio ar 020 4526488 neu 07826 873 421.

Accordion

Cyfrifoldebau’r Sefydliad Cefnogol

Mae Tyfu’n Wyllt yn cydnabod y bydd lefel y gefnogaeth y bydd pobl ifanc ei hangen i drosglwyddo eu prosiect yn amrywio’n ôl oedran, gallu ac anghenion.

Mae Adran 1 isod yn amlinellu’r cyfrifoldebau y bydd rhaid i bob Sefydliad Cefnogol lynu atynt.

Mae Adran 2 isod yn amlinellu’r cyfrifoldebau ychwanegol ar gyfer Sefydliadau Cefnogol sy’n gweithio gyda phobl ifanc dan 18, unigolion a grwpiau gydag anghenion ychwanegol a / neu oedolion bregus.

Accordion

Unrhyw gwestiynau? Awydd sgwrsio am syniadau? Cysyllta gyda ni

E-bostio: hellogrowwild@kew.org

Ffonia: 020 4526 4885 neu 07826 873421

Content

Stay in touch

Subtitle

We're passionate about UK native plants and fungi, and how they can help people grow and learn together. Sign up to find out more!